Algemene gegevens

Geplaatst op 1 februari 2016 door Stichting MBKM

Naam ANBI: STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN KLASSIEKE MUZIEK

Ook bekend als: STICHTING MBKM

Culturele ANBI vanaf: 18-10-2013

Telefoonnummer: 0031 6 30602835

K.v.K. 59051140

RSIN/Fiscaal nummer: 853296984

Website adres: www.mbkm.nl

E-mail: info@mbkm.org

Adres: Sibergstraat 9

Postcode: 2593 SL

Plaats: Den Haag

Postadres: Sibergstraat 9

Postcode: 2593 SL

Plaats: Den Haag

Stichting MBKM is een Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dit houdt in dat u giften aan onze stichting voor 125% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting .Ook betekent het dat Stichting MBKM geen belasting over uw gift hoeft te betalen en het geld helemaal besteed kan worden aan de muziekprojecten.

Bankrekeningnummer: NL03 TRIO 0197 7404 99 op naam van Stg Maatsch.Klas.Muziek