Beleidsplannen

Het beleidsplan is jaarlijks vast te stellen uitwerking van de taken van het bestuur genoemd in artikel 5.1 van de statuten, conform de eisen te stellen aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Beleidsplan 2014

1425612782_647704-pdf-128

Beleidsplan 2015

1425612782_647704-pdf-128

Beleidsplan 2016

1425612782_647704-pdf-128