Doelen

De Stichting MBKM zet zich in voor:

 • vergroten van het bewustzijn bij klassieke musici dat zij met hun kunst en vak een maatschappelijk belang kunnen dienen.
 • maatschappelijk betrokken en actief maken van het publiek van klassieke muziek.
 • bij elkaar brengen van publiek en uitvoerenden van klassieke muziek in een gezamenlijk maatschappelijk doel.
 • uitvoeren van klassieke composities met een maatschappelijke boodschap in een vorm die recht doet aan de inhoud.
 • inzetten van klassieke muziek voor diegenen die in een kansarme of afhankelijke positie leven (kinderen in het algemeen, kinderen in achterstandsposities, sociaal achtergestelde volwassenen zoals werklozen, geestelijk beperkten, illegalen) zodat zij door middel van de klassieke muziek plezier kunnen beleven, zich kunnen ontwikkelen of contacten op kunnen doen.
 • verbinden van klassieke muziek met andere muziek- en kunstvormen door middel van uitingen met een maatschappelijk doel.
 • beschikbaar maken van klassieke muziek voor een breder publiek; het bereiken van een ‘nieuw publiek’ met klassieke muziek.

Hoe doen we dat?

 • Projecten bedenken, opzetten en uitvoeren waarin we bovenstaande kunnen bereiken. Projecten dus waarin klassieke muziek én de hele productie van het evenement op een maatschappelijk betrokken manier uitgevoerd wordt.
 • Professionele musici met elkaar in contact brengen die onze doelstellingen in hun carrière een plek geven.
 • Fondsen en sponsoren werven die de projecten financieel mogelijk maken.
 • Knowhow verzamelen en beschikbaar maken over hoe klassieke muziek en maatschappelijke betrokkenheid samen kunnen gaan.